top of page

Vägskyltar

För privata vägskyltar är aluminiumskyltar att rekommendera, eftersom de är väderbeständiga och hållbara. De printas digitalt och beläggs med ett skyddande UV-laminat. Vägskyltar kan användas vid markering för privat väg, egna vägvisare eller märkning till exempelvis en bostadsrättsförening.   

 

Om skylten ska synas i mörkret, så är det möjligt att beställa reflekterande skyltar. Vi erbjuder stolpmontage om skylten ska vara placerad på en pinne, alternativt skruv om skylten ska fästas på en byggnad eller en vägg.   

 

I Sverige regleras vägmärken av regeringen. Den som är intresserad av att läsa mer om lagar och regler, samt vilka krav som gäller kring Sveriges vägmärken kan läsa mer hos Transportstyrelsen. 

Notera att vi endast säljer vägskyltar för privat bruk. Som beställare är det ditt ansvar att se till att skylten följer de regler som gäller där skylten ska placeras.  

  

Varningsskylt 

Syftet med varningsskyltar är att varna och påkalla uppmärksamhet. Varningsskyltarna kan varna för att “Jakt pågår,” de kan varna för diverse djur, alternativt för korsande skidspår eller närliggande ridvägar. Men varningsskyltar kan även varna för faror och uppmana till försiktighet och på så sätt skapa en tryggare arbetsplats. Nedan beskrivs några av de vanligaste varningsskyltarna: 

  

Informationsskylt 

En informationsskylt kan exempelvis pålysa om återsamlingsplatser, butiker eller loppmarknader. De har ofta en vit ram med blå botten och vit text.  

 

Tänk på att det inte är lagligt att placera vägskyltar eller trafikskyltar som påminner om statliga vägskyltar på offentliga vägar.  

 

Lokaliseringsmärken 

Lokaliseringsmärken eller vägvisningsmärkan upplyser om vägen eller om specifik service längs vägen. Det kan exempelvis vara vägen till campingplatser, badplatser eller platser med fornminnen. 

 

Påbudsskylt 

En påbudsskylt kommunicerar ett krav eller ett uppmanande budskap. Det bör kommuniceras på ett enkelt och tydligt sätt. Det kan handla om att det är krav att använda en viss slags utrustning, att dörren ska hållas stängd eller förbud mot rökning eller nedskräpning.  

Beroende på vilket syfte som påbudsskylten ska användas kan den antingen beställas som dekal, som plastskylt eller som aluminiumskylt.  

 

Parkeringsskyltar 

En parkeringsskylt kan användas för att visa vart det är tillåtet att parkera, vilka parkeringsplatser som är förhyrda eller om det är en privat parkering. De kan också användas för att visa vilka parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och hur länge en bil får stå på parkeringen.  

 

Gatuskyltar 

Det är kommunen som är ansvarig för att sätta upp gatunamnsskyltar på offentliga gator. Däremot kan bostadsföreningar, företag eller privatpersoner behöva sätta upp gatuskyltar för att hjälpa besökare att hitta rätt. Gatuskyltar kan även behövas till privata vägar som kommunen inte har ansvar att skylta.

 

För bästa hållbarhet är en gatuskylt i aluminium att rekommendera. De kan enkelt monteras med stolpfästen eller beställas med skruv.  

stoppskylt.png

Kontakta oss!

bottom of page