top of page

Byggskyltar

En byggskylt är ett samlingsnamn som kan syfta på flera olika slags skyltar. De kan både marknadsföra det företag som bygger, samtidigt som den också kan användas som en arbetsmiljöskylt. 

  

Arbetsmiljöskylt 

Arbetsmiljöskyltar upplyser om diverse regler på en byggplats, som var det är förbjudet att vistas, vilken typ av skyddsutrustning som krävs och om det finns några risker eller faror på platsen. Dessa skyltar kan beställas i olika storlekar och material och även som temporära eller permanenta.  

 

Fastighetsskylt  

En byggskylt kan även avse en fastighetsskylt som finns i allmänna fastigheter såsom kontor, bibliotek, kommunhus eller sjukhus. Det är skyltar som kommunicerar vilka regler som gäller, kontrastmarkeringar som visar höjdskillnader på trappor, på golv eller för glaspartier, samt skyltar med taktil text och punktskrift.     

 

 Vi erbjuder även utrymningsskyltar, parkeringsskyltar och övervakningsskyltar i olika material och storlekar. Det är skyltar som kan behövas i en nybyggd fastighet.  

max2p skylt.png

Kontakta oss!

bottom of page